Γ' Λυκείου Νο 330

Η θετική αντίδραση ενός οργανισμού σ’ ένα φάρμακο περιγράφεται (δίνεται) από τον τύπο της συνάρτησης

 
σταθερά και x η ημερήσια δόση του φαρμάκου σε mg. Ποια είναι η ενδεδειγμένη ποσότητα δόσης του φαρμάκου ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη θετική αντίδραση του οργανισμού;

Δεν υπάρχουν σχόλια: