Γ' Λυκείου Νο 327


Για τους αριθμούς x, y ισχύει ότι 2x-3y=5.
Να βρεθεί η ελάχιστη τιμή της παράστασης

Δεν υπάρχουν σχόλια: