Γ' Λυκείου Νο 326

Να αποδειχτεί ότι η συνάρτηση
είναι γνησίως αύξουσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: