Γ' Λυκείου Νο 325

Δίνεται η συνάρτηση f με

α) Να αποδειχθεί ότι

β) Να προσδιορίσετε την εξίσωση της ευθείας που εφάπτεται στο σημείο
της γραφικής παράστασης της f.

Δεν υπάρχουν σχόλια: