Γ' Λυκείου Νο 324

Δίνεται η συνάρτηση f με
και η ευθεία
 Να υπολογίσετε τα α, β ώστε η ευθεία y = 3x - 1 να είναι εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο με τετμημένη 2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: