Γ' Λυκείου Νο 318

Για ποιες τιμές των α, β η γραφική παράσταση της συνάρτησης

διέρχεται από τα σημεία Α(-1,9) και Β(2,6);

Δεν υπάρχουν σχόλια: