Γ' Λυκείου Νο 314


Έστω η συνάρτηση

α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της F.

β) Να βρεθεί η F΄.

γ) Να βρεθούν τα x για τα οποία ισχύει

Δεν υπάρχουν σχόλια: