Γ' Λυκείου Νο 313


Έστω η συνάρτηση

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως μονότονη και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

β) Να βρείτε την αντίστροφη της f.

γ) Έστω

Να αποδείξετε ότι για κάθε x>0 είναι g(x)=0.

Δεν υπάρχουν σχόλια: