Γ' Λυκείου Νο 312


Δίνεται η παραγωγίσιμη στο [-α, α] (α>0) συνάρτηση f. Αν η f΄ είναι γνησίως φθίνουσα να αποδείξετε ότι :

Δεν υπάρχουν σχόλια: