Γ' Λυκείου Νο 311


Έστω

μια συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση και

α) Να αποδειχθεί ότι η g είναι παραγωγίσιμη και να βρεθεί η g΄(x).

β) Να αποδειχθεί ότι η g είναι γνησίως αύξουσα.

γ) Να αποδειχθεί ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια: