Γ' Λυκείου Νο 304


α) Να βρείτε σημείο Μ(x,ψ) της γραφικής παράστασης της f με

που απέχει από το σημείο Α(9/2, 0) τη μικρότερη απόσταση και να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της Cf στο Μ είναι κάθετη στην ευθεία ΑΜ.

β) Δίνεται η συνάρτηση

Να βρεθεί το α ώστε η f να παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο σημείο x0 με


Δεν υπάρχουν σχόλια: