Γ' Λυκείου Νο 301


Δίνεται η συνάρτηση f με

α) Να βρείτε την f΄(x).

β) Να προσδιορίσετε το α, ώστε ο συντελεστής διευθύνσεως της εφαπτομένης της καμπύλης της συνάρτησης f, στο σημείο (1, f (1)) να είναι 4.

γ) Να βρείτε την εξίσωση της παραπάνω εφαπτομένης ευθείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: