Γ' Λυκείου Νο 297


Σε ένα δείγμα μιας ποσοτικής μεταβλητής έχουμε

Να βρεθεί το μέγεθος του δείγματος αν ν>10.

Δεν υπάρχουν σχόλια: