Γ' Λυκείου Νο 295


Η τιμή πώλησης ενός μηχανικού εξαρτήματος είναι 1.000 ευρώ. Το κόστος του συναρτήσει του χρόνου κατασκευής (σε ώρες) προσεγγίζεται από τον τύπο της συνάρτησης:

α) Πότε πραγματοποιήθηκε το μέγιστο κέρδος;

β) Πόσο είναι αυτό;

Δεν υπάρχουν σχόλια: