Γ' Λυκείου Νο 294


Σε 20 γραπτά μαθητών η μέση τιμή των βαθμών του Α βαθμολογητή είναι 15. Ο Β βαθμολογητής έβαλε 1 μονάδα λιγότερη σε 12 γραπτά και 3 μονάδες περισσότερες σε 3 γραπτά. Να βρεθεί η μέση τιμή των βαθμών του Β βαθμολογητή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: