Γ' Λυκείου Νο 293


Να αποδειχθεί ότι για κάθε ενδεχόμενο Α ισχύει

Μπορεί να βγει κάποιο συμπέρασμα για το άθροισμα

αν n θετικός αριθμός

Δεν υπάρχουν σχόλια: