Γ' Λυκείου Νο 292


Να βρεθεί η γωνία που σχηματίζει με τον άξονα xx η εφαπτομένη της καμπύλης, που είναι γραφική παράσταση της συνάρτησης

στο σημείο


Δεν υπάρχουν σχόλια: