Γ' Λυκείου Νο 291


Μια βιομηχανία συσκευάζει γάλα σε 4 μεγέθη κουτιών και σε ποσοστά 10%, 20%, 30%, 40% με αντίστοιχο κόστος συσκευασίας 16, 12, 8, 4 λεπτά ανά κουτί.

α) Να βρεθεί το μέσο κόστος συσκευασίας και η τυπική απόκλιση του κόστους αυτού

β) Αν το κόστος κάθε συσκευασίας αυξηθεί κατά 10% να βρεθεί η νέα τυπική απόκλιση του κόστους συσκευασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: