Γ' Λυκείου Νο 289


Έστω Α, Β ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α)<Ρ(Β) και η συνάρτηση f με

Αν P(A), P(B) είναι οι τιμές των τοπικών ακρότατων της f να βρείτε τα P(A), P(B) και να εξετάσετε αν τα Α και Β είναι ασυμβίβαστα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: