Γ' Λυκείου Νο 285


Η θέση ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση, δίνεται από τον τύπο

όπου t ο χρόνος σε sec και S το διάστημα σε cm.

α) Να βρείτε την ταχύτητα του κινητού σε χρόνο t.

β) Πότε το σώμα είναι ακίνητο

γ) Πότε κινείται κατά τη θετική φορά και πότε κατά την αρνητική

δ) Πότε επιβραδύνεται

ε) Ποιο είναι το ολικό διάστημα που διένυσε το κινητό κατά τη διάρκεια των 15 πρώτων sec

Δεν υπάρχουν σχόλια: