Γ' Λυκείου Νο 282


Σε μια κανονική κατανομή, το 49,85% των παρατηρήσεων βρίσκονται στο διάστημα

(10,16). Να εξετασθεί αν το δείγμα είναι ομοιογενές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: