Γ' Λυκείου Νο 276


Σε μια τάξη της Β΄ Λυκείου υπάρχουν 20 αγόρια και 9 κορίτσια. Από τα αγόρια το 1/4 και από τα κορίτσια το 1/3 είναι άριστοι στα Μαθηματικά. Καλούμε τυχαία ένα άτομο για μια εξέταση. Ποια η πιθανότητα:

α) Να μην είναι άριστο στα Μαθηματικά.

β) Να είναι κορίτσι.

γ) Να είναι κορίτσι ή να μην είναι άριστο στα Μαθηματικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: