Γ' Λυκείου Νο 152


Μεταξύ δύο διαδοχικών ριζών ενός πολυωνύμου P(x), να αποδειχθεί ότι υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης P΄(x)=0 και μεταξύ δύο διαδοχικών ριζών της εξίσωσης P΄(x)=0 να αποδειχθεί ότι υπάρχει μία το πολύ ρίζα της P(x)=0.

Δεν υπάρχουν σχόλια: