Γ' Λυκείου Νο 130


Έστω f, g:RR συνεχείς συναρτήσεις με την ίδια μέγιστη τιμή.

Να αποδειχθεί ότι υπάρχει kє[0, 1], τέτοιο ώστε

Δεν υπάρχουν σχόλια: