Γ' Λυκείου Νο 273


Δύο φίλοι Α και Β λύνουν ένα πρόβλημα μαθηματικών. Η πιθανότητα να το λύσει τουλάχιστον ένας από τους δύο είναι 3/4, ενώ η πιθανότητα να το λύσουν και οι δύο είναι 1/4. Αν η πιθανότητα να μην λύσει το πρόβλημα ο Α είναι 2/3 να υπολογιστεί:

α) Η πιθανότητα να μην λύσει το πρόβλημα ο Β

β) Η πιθανότητα να λύσει το πρόβλημα μόνο ο Β

γ) η πιθανότητα να λύσει το πρόβλημα μόνο ο Α ή μόνο ο Β

Δεν υπάρχουν σχόλια: