Γ' Λυκείου Νο 272


Το πλήθος σε δεκάδες χιλιάδες κομμάτια των πωλήσεων μιας εταιρίας που παράγει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δίνεται από την συνάρτηση

όπου t εκφράζει σε μήνες το χρόνο κυκλοφορίας του μοντέλου από την κυκλοφορία του στην αγορά.

α) Να βρείτε τις πωλήσεις του μοντέλου τον 10ο μήνα κυκλοφορίας του στην αγορά.

β) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων της εταιρείας μετά από ένα μήνα από την κυκλοφορία στην αγορά ενός νέου μοντέλου.

γ) Να βρεθεί η χρονική στιγμή κατά την οποία οι πωλήσεις παίρνουν τη μέγιστη τιμή.

δ) Να βρεθεί η μέγιστη ποσότητα σε δεκάδες χιλιάδες κομμάτια που πουλά η εταιρία το μήνα που βρέθηκε στο β ερώτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: