Γ' Λυκείου Νο 271


Έστω η συνάρτηση

Να αποδειχθεί ότι η παράσταση

είναι ανεξάρτητη του α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: