Γ' Λυκείου Γενικής ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1-5

1.
Έστω Α, Β ενδεχόμενα δειγματικού χώρου Ω με πιθανότητες Ρ(Α)=0,8 και Ρ(Β)=0,4. Να αποδείξετε ότι:
α. τα Α και Β δεν είναι ασυμβίβαστα
2.
Ρίχνουμε ένα ζάρι και μετά τραβάμε ένα χαρτί από μια τράπουλα. Ποια η πιθανότητα το ζάρι να δείξει 4 και το τραπουλόχαρτο να είναι
α. 4 μπαστούνι
β. οποιοδήποτε από τα 4άρια
3.
Στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ μετέχουν οι ομάδες Α, Β, Γ, Δ. Η Α έχει τριπλάσιες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα από ό,τι η Β, η Β έχει τριπλάσιες πιθανότητες από ό,τι η Γ, και η Γ διπλάσιες από ό,τι η Δ.
Τι πιθανότητα έχει να πάρει το πρωτάθλημα η Δ;
4.
Ένα κουτί περιέχει 40 λευκές κάρτες (Λ) και άγνωστο πλήθος από πράσινες (Π) και μπλε (Μ). Αν η πιθανότητα να επιλεγεί τυχαία μια πράσινη κάρτα είναι 25% και μια μπλε κάρτα 35% να βρεθούν:
α. το πλήθος όλων των καρτών στο κουτί
β. πόσες πράσινες και πόσες μπλε κάρτες υπάρχουν στο κουτί.
5.
Έστω Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω, ώστε
Να υπολογισθούν οι αριθμοί κ, λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: