Γ' Λυκείου Νο 269


Ο Νίκος πήρε στην πρεμιέρα των εξετάσεων για τα Αγγλικά 80 από τους 150 βαθμούς που ήταν το άριστα. Σ’ αυτό το διαγωνισμό η μέση τιμή για τους άλλους συνυποψήφιους ήταν 60 βαθμοί και η τυπική απόκλιση 25 βαθμοί. Στο δεύτερο μέρος των εξετάσεων ο Νίκος πήρε 90 βαθμούς με άριστα τώρα το 200. Η μέση τιμή στο δεύτερο μέρος των εξετάσεων ήταν 70 βαθμοί και η τυπική απόκλιση 15. Σε ποιο διαγωνισμό πήγε καλύτερα ο Νίκος; (Η κατανομή συχνοτήτων είναι κανονική η σχεδόν κανονική)

Δεν υπάρχουν σχόλια: