Γ' Λυκείου Νο 268


Η μέση τιμή και η διάμεσος πέντε αριθμών είναι 6. Οι τρεις από τους αριθμούς είναι οι 5, 8, 9.

α) Να βρεθούν οι άλλοι δύο.

β) Να βρεθεί ο συντελεστής μεταβλητότητας του δείγματος που απαρτίζουν αυτοί οι πέντε αριθμοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: