Γ' Λυκείου Νο 267


Δίνεται η συνάρτηση

Να βρεθούν τα διαστήματα που η f είναι

α) αύξουσα

β) φθίνουσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: