Γ' Λυκείου Νο 266


Δίνεται η συνάρτηση

α) Να βρεθεί η f΄(x).

β) Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων της γραφικής παράστασης της f, που είναι παράλληλες στην ευθεία y=x+3.

Δεν υπάρχουν σχόλια: