Γ' Λυκείου Νο 265


Έστω η συνάρτηση

α) Να βρεθεί το

β) Να βρεθεί το αєR, αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x=1.

Δεν υπάρχουν σχόλια: