Γ' Λυκείου Νο 264


Σε έρευνα που έγινα σε δείγμα 200 μαθητών σχετικά με το αν διαβάζουν αθλητικές στήλες ή άλλες στήλες, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1) Το 60% διαβάζει αθλητικές στήλες και όχι άλλες στήλες

2) Το 80% δεν διαβάζει αθλητικές στήλες ή δεν διαβάζει άλλες στήλες

3) Το 80% διαβάζει μόνο αθλητικές στήλες ή μόνο άλλες στήλες

Να βρεθεί

α) η πιθανότητα ώστε εκλέγοντας τυχαία ένα μαθητή από τους παραπάνω, αυτός να διαβάζει και αθλητικές και άλλες στήλες.

β) η πιθανότητα ώστε εκλέγοντας τυχαία ένα μαθητή από τους παραπάνω, αυτός να διαβάζει αθλητικές στήλες.

γ) η πιθανότητα ώστε εκλέγοντας τυχαία ένα μαθητή από τους παραπάνω, αυτός να διαβάζει άλλες στήλες.

δ) το πλήθος των παραπάνω μαθητών που διαβάζουν άλλες στήλες και όχι αθλητικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: