Γ' Λυκείου Νο 263


Έστω η συνάρτηση

α) Να βρεθεί ο λєR, αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο Α(1, -2).

β) Να βρεθεί το

γ) Να μελετηθεί η μονοτονία και τα ακρότατα της f.

δ) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας (g(x)) στο σημείο B(2, f(2)) και να εξετασθεί η διαφορά f(x)-g(x) ως προς το πρόσημο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: