Γ' Λυκείου Γενικής ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 6-10


6.
Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο υπάρχουν 2 ζευγάρια ίδια μαύρα γάντια και 1 ζευγάρι καφέ γάντια. Επιλέγοντας στην τύχη 3 γάντια, ποια είναι η πιθανότητα να έχουμε επιλέξει ζευγάρι του ίδιου χρώματος;
7.
Πόσα τρίγωνα ορίζονται από ν σημεία (ανά 3 μη συνευθειακά);
8.
Έστω Ω δειγματικός χώρος που αποτελείται από το σύνολο των ριζών της εξίσωσης
Αν το Ω αποτελείται από ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα και λεΩ, να βρεθεί η πιθανότητα η εξίσωση
να μην έχει πραγματικές ρίζες.
9.
Σε ένα σχολείο υπάρχουν μ Έλληνες και ν ξένοι μαθητές, με μ<ν.
α. Επιλέγουμε ένα μαθητή του σχολείου τυχαία. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι Έλληνας;
β. Πόσοι Έλληνες πρέπει να έρθουν ακόμα στο σχολείο αυτό, ώστε η πιθανότητα του πρώτου ερωτήματος να διπλασιαστεί;
10.
Σε ένα σχολείο Α η πιθανότητα, με τυχαία επιλογή, να επιλέξουμε αγόρι μαθητή είναι 0,32. Σε ένα κοντινό σχολείο Β με τριπλάσιο αριθμό μαθητών η αντίστοιχη πιθανότητα είναι 0,67.
Τα δύο σχολεία συγχωνεύονται χωρίς να φύγει κανένας μαθητής.Ποια είναι η πιθανότητα, στο νέο σχολείο, να επιλέξουμε αγόρι μαθητή;

Δεν υπάρχουν σχόλια: