Γ' Λυκείου Γενικής ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 16-20


16.
Να αποδειχθεί ότι δύο ασυμβίβαστα και μη αδύνατα ενδεχόμενα δεν είναι ανεξάρτητα.
17.
Για τα ενδεχόμενα Α,Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει ότι 
Να δείξετε ότι τα ενδεχόμενα Α, Β είναι ασυμβίβαστα.
18.
Σε ένα σχολείο η πιθανότητα ένας μαθητής να παίζει ποδόσφαιρο είναι 1/3, η πιθανότητα να παίζει μπάσκετ είναι 1/5 και η πιθανότητα να μην παίζει τίποτα από τα δύο είναι 7/15.
Αν υπάρχουν 25 μαθητές που παίζουν και τα δύο αθλήματα, πόσους μαθητές έχει το σχολείο;
19.
Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόμενα Α, Β με Ρ(Α)>0 ισχύει
20.
Έστω ένα δείγμα μεγέθους ν με διάμεσο δ. Επιλέγουμε τυχαία ένα στοιχείο του δείγματος, και έστω χ η τιμή του.
Να αποδειχθεί ότι τα ενδεχόμενα
έχουν ίσες πιθανότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: