Γ' Λυκείου Νο 254


Για οκτώ ζεύγη παρατηρήσεων (x, y) έχουμε

α) Να υπολογισθεί ο συντελεστής γραμμικής συσχέτησης.

β) Να ερμηνευθεί ο συντελεστής γραμμικής συσχέτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: