Γ' Λυκείου Νο 252


Η βαθμολογία ενός μαθητή στα 4 τεστ ενός μαθήματος ήταν (σε 100βάθμια κλίμακα) 55, 30, 92, 49. Οι συντελεστές βαρύτητας σε κάθε ένα ήταν 1, 2, 2 και 3.

α) Να βρεθεί η μέση επίδοση του στα τεστ.

β) Να αλλάξετε σειρά στους συντελεστές βαρύτητας ώστε ο μαθητής να έχει

i) Την καλύτερη δυνατή μέση επίδοση.

ii) Τη χειρότερη δυνατή μέση επίδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: