Γ' Λυκείου Νο 251


Τα αποτελέσματα των σωστών απαντήσεων σε ένα διαγωνισμό φαίνονται στο ιστόγραμμα

α) Πόσα άτομα πήραν μέρος στο διαγωνισμό;

β) Πόσα άτομα απάντησαν σωστά το πολύ σε 30 ερωτήσεις;

γ) Πόσα άτομα απάντησαν σωστά από 30 ως 80 ερωτήσεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια: