Γ' Λυκείου Νο 250


Η μέση τιμή μιας κανονικής κατανομής είναι 25 και η διασπορά είναι 5. Να βρεθεί το ποσοστό των παρατηρήσεων που περιέχονται στα διαστήματα

Είναι το δείγμα ομοιογενές;

Δεν υπάρχουν σχόλια: