Γ' Λυκείου Νο 243


Να προσδιορίσετε τον αριθμό αєR ώστε η συνάρτηση f με τύπο:

να έχει εφαπτομένη στη θέση xο= ln3, κάθετη στην ευθεία με εξίσωση y =-3x+3. Κατόπιν να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτόμενης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: