Γ' Λυκείου Νο 236


Ο διάμεσος βαθμός του Νίκου σε 3 τεστ είναι 90, ενώ ο μέσος βαθμός του είναι 92. Αν το εύρος των βαθμών του είναι 6, ποιοι είναι οι βαθμοί του στα τρία τεστ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: