Γ' Λυκείου Νο 235


Δίνεται η συνάρτηση f με

Να βρεθούν

α) Η f΄(x).

β) Τα σημεία της καμπύλης της συνάρτησης, στα οποία οι εφαπτόμενες σ’ αυτήν, είναι παράλληλες στον άξονα x΄x.

Δεν υπάρχουν σχόλια: