Γ' Λυκείου Νο 233


Δίνεται η συνάρτηση

α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της.

β) Να αποδειχθεί ότι η μέγιστη τιμή της συνάρτησης είναι 1.

γ) Να υπολογισθεί το όριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: