Γ' Λυκείου Νο 232


Δίνεται η κατανομή σχετικών συχνοτήτων

Η μέση τιμή είναι

Αν είναι γνωστό ότι η συνάρτηση

έχει ακριβώς ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο, ποια θα είναι η μεγαλύτερη ακέραια τιμή του λ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: