Γ' Λυκείου Νο 227


Έστω η ευθεία y = x - 3. Βρείτε το σημείο της ώστε το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεών του από τα σημεία Α(1,1) και Β(1,5) να είναι ελάχιστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: