Γ' Λυκείου Νο 226


Έστω η συνάρτηση

Να βρεθούν οι πραγματικοί αριθμοί α, β ώστε η ευθεία y=-2x+5 να εφάπτεται στη γραφική παράσταση της g στο σημείο Μ(-1, 1).

Δεν υπάρχουν σχόλια: