Γ' Λυκείου Νο 225


Α) Έστω f, g συνεχείς στο [α, β], α<β, με

Να αποδειχθεί ότι


Β) Έστω f συνεχής στο R με

i) Να βρεθεί ο τύπος της f.

ii) Να αποδειχθεί ότι

iii) Να βρεθεί το

Δεν υπάρχουν σχόλια: