Γ' Λυκείου Νο 224


Έστω

και η συνάρτηση f(x)=|z(x)|.

α) Να βρεθεί ο zєC με το μεγελύτερο μέτρο.

β) Να αποδειχθεί ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

γ) Να αποδειχθεί ότι η Cf και η x=y έχουν ένα τουλάχιστον κοινό σημείο Α(xo,yo) με xoє(1, 2).

δ) Να υπολογισθεί το

Δεν υπάρχουν σχόλια: